Latest Flash plugin version must be installed and enabled to play the video. Please click below to download and install.

Another solution is to use Google Chrome, Microsoft Edge, Safari or Opera - they do not need Flash plugin.

..
Ekologji, të rinjtë nuk janë aktiv sa duhet

(Yllka Ali - gazetare praktikante)

Shikime: ...

Date: 23-Qershor-2024

Kohëzgjatja: 00:02:32

Kanali: MAQEDONI

Kjo përmbajtje është punuar në kuadër të projektit për edukim mediatik të USAID-it “Të rinjtë mendojnë“, i cili zbatohet nga IREX në partneritet me Institutin për Studime të Komunikimit, Institutin Maqedonas për Media dhe Forumin Arsimor Rinor.